Over AGFA

Samenstelling van de AGFA

De samenstelling van de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA):

Voorzitter

mr. M.J. Cohen

Plv. Voorzitter

prof. mr. A.W. Heringa (tevens lid)

Leden

mw. mr. dr. L.A. van Noorloos
mw. E.L. Snoeij

Lid met bijzondere affiniteit met de sector Politie

dr. J.S. Timmer
mr. P. de Casparis

De voorzitter en de leden zijn formeel benoemd door de Kroon. De AGFA treedt op in een samenstelling van drie leden, waaronder de voorzitter.

Secretariaat

mw. mr. F.J.E.M Faut (secretaris)
mw. I. Haagensen
T 070 – 376 57 46
E info@agfacommissie.nl

Jaarverslagen AGFA

Jaarverslag 2019

Verslag van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren over het verslagjaar 2019
Downloads

Jaarverslag 2018

Verslag van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren over het verslagjaar 2018
Downloads

Jaarverslag 2017

Verslag van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren over het verslagjaar 2017
Downloads

Jaarverslag 2016

Verslag van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren over het verslagjaar 2016
Downloads

Jaarverslag 2015

Verslag van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren over het verslagjaar 2015
Downloads

Jaarverslag 2014

Verslag van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren over het verslagjaar 2014
Downloads

Jaarverslag 2013

Verslag van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren over het verslagjaar 2013
Downloads

Jaarverslag 2012

Verslag van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren over het verslagjaar 2012
Downloads

Jaarverslag 2011

Verslag van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren over het verslagjaar 2011
Downloads

Jaarverslag 2010

Verslag van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren over het verslagjaar 2010
Downloads

Jaarverslag 2009

Verslag van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren over het verslagjaar 2009
Downloads

Jaarverslag 2008

Verslag van de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren over het verslagjaar 2008
Downloads