De procedure

Van adviesaanvraag tot gemotiveerd advies

Een adviesaanvraag aan de AGFA wordt ingediend door een werkgever die van plan is een ambtenaar een disciplinaire straf op te leggen of een ambtenaar te ontslaan. Het secretariaat van de AGFA bevestigt de ontvangst van de adviesaanvraag aan de betrokkenen en vraagt bij hen ontbrekende stukken op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over: de manier waarop de loopbaan van de ambtenaar zich heeft ontwikkeld, waarom zijn verklaring van geen bezwaar is ingetrokken en wat de werkgever heeft gedaan om te bevorderen dat de ambtenaar ander werk vindt.

Hoorzitting levert belangrijke informatie voor advies

Wanneer het dossier compleet is, vindt een hoorzitting plaats met ten minste drie leden van de commissie, waaronder de voorzitter of zijn plaatsvervanger. De commissie hoort één of meer vertegenwoordigers van de werkgever én de ambtenaar op wie de adviesaanvraag betrekking heeft. Dit gebeurt in elkaars aanwezigheid zodat de partijen op elkaar kunnen reageren. Dit levert, naast de schriftelijke informatie, een belangrijke bijdrage aan het advies van de commissie.

Het advies

Na de hoorzitting werkt de commissie aan het advies. Dat schriftelijke advies wordt na vaststelling ondertekend door de voorzitter en gaat daarna naar de betrokken werkgever. Op basis van dit advies neemt de werkgever een besluit. De werkgever mag afwijken van het advies, maar in de praktijk komt dit zelden voor.